Hỗ trợ người dùng

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CHUNG S24.COM.VN

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO VÀ ĐĂNG SẢN PHẨM TẠI CỔNG THÔNG TIN CHUNG S24.COM.VN

 1. Là nơi doanh nghiệp và cá nhân trưng bày các sản phẩm hàng hóa dịch vụ, giúp khách hàng thuận tiện trong vấn đề tìm kiếm và biết đến sản phẩm. 

 2. Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp tại s24.com.vn(đơn hàng chuyển trực tiếp đến người bán) hoặc liên hệ trực tiếp và đến đơn vị cung cấp.

 3. Tài khoản đơn vị tham gia đều phải được xác nhận định danh. đối với đơn vị kinh doanh bán hàng, yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh và địa chỉ mua bán thực tế. đối với cá nhân phải cung cấp thông tin chứng thực. 

 4. Tích hợp phần việc làm giúp cho cá nhân và đơn vị hơn trong vấn đề tuyển dụng và tìm việc.

BẢNG NỘI DUNG VI PHẠM VÀ CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM NGƯỜI BÁN TRÊN S24

 •  Chính sách được áp dụng đối với tất cả Đơn vị đang hoạt động trên sàn thương mại điện tử S24.
 •  Đối với Người bán đang có danh hiệu đặc biệt (Đơn vị Uy Tín 1, 2, 3), S24 sẽ thu hồi danh hiệu và các quyền lợi đi kèm ngay khi phát hiện vi phạm, đồng thời thực hiện truy thu theo quy định. 
 • S24 bảo lưu quyền cập nhật ban hành các quy định xử lý và hình thức chế tài trong Phụ lục này, có hiệu lực ngay khi thông báo trên trang thông tin chính thức của S24. 
 • Trường hợp Đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; gian lận, Đơn vị không hoạt động vì mục đích bán hàng trên S24, S24 sẽ thực hiện chế tài hạ/hủy tài khoản Đơn vị vĩnh viễn. 
 • Quy định chung về các mức độ vi phạm, hình thức và thời gian chế tài: 

 

Nội dung vi phạm chính

Mức độ vi phạm, thời gian chế tài

Nhắc nhở

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Các vi phạm về lạm dụng các chương trình khuyến mãi bán hàng, gian lận giao dịch trên đơn hàng và trên Đơn vị.

Đơn vị qua email hoặc điện thoại

 Hạn chế bán hàng trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

 Hủy  tài khoản Đơn vị vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Đơn vị

 

-  Các vi phạm về quy định mở Đơn vị và đăng tin, sản phẩm

-  Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển

- Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và S24. 

Nhắc nhở Đơn vị qua email hoặc điện thoại

Hạn chế bán hàng trong 7 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

Hạn chế bán hàng mức cao nhất trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

Hủy tài khoản Đơn vị vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Đơn vị. Tùy mức độ vi phạm mà S24 áp thẳng mức chế tài 3 đối với Đơn vị

Hình thức chế tài

S24 gửi email hoặc gọi điện thoại nhắc nhở Đơn vị vi phạm

- Đơn vị vi phạm sẽ bị hạn chế việc hiển thị sản phẩm và bán hàng trên sàn S24. Mức độ hạn chế hiển thị và bán hàng sẽ tăng dần tùy theo mức độ vi phạm  (mức 1 < mức 2 < mức 3). Tài khoản Đơn vị bị hủy vĩnh viễn, không được khôi phục bán hàng vì bất cứ lý do gì.

- Các Đơn vị đang trong thời gian hạn chế sẽ không được tham gia các chương trình sự kiện bán hàng được S24 hỗ trợ chi phí như Flash Sale có trợ giá, voucher phí vận chuyển, voucher khuyến mãi, mã hoàn tiền từ S24... Đơn vị vẫn toàn quyền chủ động tham gia, tạo ra các hoạt bán hàng của Đơn vị như: trợ phí vận chuyển cho Người mua, voucher Đơn vị, đăng ký Flash sale... 

- Tại thời điểm xét duyệt các danh hiệu Đơn vị Uy Tín, Đơn vị đang trong thời gian chế tài thì không được tham gia xét duyệt. Đồng thời Đơn vị không được tái đăng ký chương trình bán hàng đã mất quyền lợi hoặc tham gia các chương trình bán hàng có S24 hỗ trợ chi phí khác.  

- Trường hợp phát sinh các khoản truy thu, Ví Người bán và Ví S24 đồng sẽ bị khóa cho đến khi Đơn vị hoàn tất nghĩa vụ chi trả cho S24. 

- Hủy vĩnh viễn tài khoản Đơn vị là mức chế tài cao nhất, tất cả các thông tin liên quan đến Đơn vị (bao gồm nhưng không hạn chế tài khoản Đơn vị, tài khoản Ví Người bán, tài khoản Ví S24 đồng...) sẽ không được sử dụng cho các Đơn vị khác.    

- S24 toàn quyền trong việc tăng áp dụng mức vi phạm trong các trường hợp đặc biệt, mức độ ảnh hưởng vi phạm lớn, tính chất nghiêm trọng phù hợp với quy định Người bán và pháp luật Việt Nam. 

  Các nội dung vi phạm cụ thể như sau:

A- Các vi phạm về quy định mở Đơn vị và đăng tin, sản phẩm:

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/ ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Vi phạm một trong các quy định mở Đơn vị

         

1.1

Thông tin đăng ký (thông tin liên hệ Đơn vị và người đại diện Đơn vị) không rõ ràng, cố ý gây nhầm lẫn về uy tín bán hàng.

Đơn vị

 

x

   

1.2

Thông tin đăng ký không đầy đủ

Đơn vị

x

 

 

 

1.3

Thông tin đăng ký không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

Đơn vị


 

x

 

 

1.4

Thông tin đăng ký có chứa hoặc thể hiện thương hiệu không được phép sử dụng

Đơn vị


 

x

 

 

2

Vi phạm một trong các quy định đăng sản phẩm

     

 

 

2.1

Đăng sản phẩm sai danh mục ngành hàng/trùng sản phẩm

Hạ sản phẩm

x

 

 

 

2.2

Tên sản phẩm không đúng chính tả

Hạ sản phẩm

x

 

 

 

2.3

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm bán

Hủy sản phẩm

 

 

 

x

2.4

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm vận chuyển

Hủy sản phẩm

 

 

x

 

2.5

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.6

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.7

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

2.8

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.9

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.10

Nội dung video clip mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

2.11

Giá sản phẩm ảo, bất hợp lý so với giá thị trường nhằm lừa đảo người mua hàng (đăng bán hàng giả/nhái….)

Hạ/Hủy  sản phẩm


 

x

 

 

2.12

Thông tin sản phẩm không đúng hoặc không đồng nhất giữa thông tin đăng bán và sản phẩm thực tế (đăng bán hàng giả/nhái…)

Hạ/hủy sản phẩm


 

x

   

 

2.13

Thông tin sản phẩm không có hoặc không đầy đủ về nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

 

2.14

Giá đăng bán không tuân thủ quy định theo Luật Giá hiện hành 

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

 

 

2.15

Đăng giá ảo, bất hợp lý so với Giá niêm yết trên sản phẩm đã được đăng ký hợp pháp; giá thị trường tại thời điểm thị trường ổn định hoặc giá bình ổn theo thông báo của Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

 

 

2.16

Sản phẩm kém chất lượng khi bị Người mua khiếu nại mà có đầy đủ bằng chứng chứng minh.

Hạ/hủy sản phẩm

x

 

 

 

2.17

Mọi hành vi cố ý vi phạm, mức độ nghiêm trọng, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau:

+ Đăng sản phẩm cấm bán

+ Đăng thông tin sản phẩm hợp lệ nhưng giao hàng thực tế là sản phẩm cấm bán.

+ Dùng bao bì đóng gói gây nhầm lẫn S24 với các thương hiệu khác.

+ Các hành vi cố ý vi phạm khác gây ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của S24. 

- Đơn vị

-Truy thu

 

 

 

x

2.18

Sản phẩm Senmall không đầy đủ chứng từ hoặc chứng từ hết hiệu lực.

Hạ/hủy toàn bộ sản phẩm liên quan + yêu cầu bổ sung chứng từ.

x

 

 

 

2.19

Sản phẩm Senmall bị khiếu kiện hoặc tranh chấp nhưng Đơn vị không cung cấp đủ chứng từ để chứng minh.

Hủy sản phẩm

x

     

2.20

Sản phẩm Senmall sử dụng giấy tờ giả mạo.

Hủy sản phẩm

     

x

3

Vi phạm một trong các quy định đăng khuyến mãi

         

3.1

Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi không đúng hoặc đồng nhất với thực tế, cố tình gây nhầm lẫn cho Người mua

Hạ/Hủy sản phẩm 

x

     

3.2

Nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hạ/Hủy sản phẩm


 

x

     

3.3

Không đảm bảo khuyến mãi trong suốt thời gian sự kiện theo yêu cầu quy định (nếu có) nhằm lừa đảo Người mua

Hạ/Hủy sản phẩm

 

x

 

 

4

Vi phạm một trong các quy định đăng tin (viết blog, đăng video clip...)

       

 

4.1

Đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên S24.

Đơn vị


 

 

x

 

4.2

Đăng tin không lành mạnh, liên quan đến sex, mua bán, môi giới bạn tình chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam

Đơn vị

 

 

 

x

4.3

Đăng tin bài cạnh tranh không lành mạnh  xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu  hạ uy tín của Người bán/thương hiệu khác

Đơn vị


 

 

x

 

4.4

Đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người

Đơn vị


 

x

 

 

5

Vi phạm quy định đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện sản phẩm.

 

 

 

 

 

5.1

Đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện không tương ứng với sản phẩm gốc (khác ngành hàng, chủng loại, chất liệu, thương hiệu….) nhằm cố ý lừa đảo người mua dưới mọi hình thức. (Được phép khác biệt về màu sắc, họa tiết, kích thước nhưng cần chỉnh sửa các thông tin liên quan tương ứng như tên, các thuộc tính, mô tả sản phẩm,…)

Hủy sản phẩm

 

x

 

 

5.2

Sản phẩm đổi mới vi phạm các quy định về kiểm duyệt sẽ bị xử lý theo mục 2, mục 3, mục 4.

 

 

 

 

 

B- Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng,  đóng gói và vận chuyển:

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Không đảm bảo thời gian và quy trình xử lý đơn hàng theo quy định, gây tổn thất đến uy tín bán hàng.

Đơn vị

x

 

 

 

2

Không đảm bảo chứng từ đi kèm hàng hóa khi giao hàng cho đối tác vận chuyển.

Đơn vị

x

 

 

 

3

Không cung cấp chứng từ hàng hóa hợp lệ khi có yêu cầu.

Đơn vị

x

 

 

 

4

Không đảm bảo quy trình giao nhận hàng hóa với nhà vận chuyển.

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

x + không giải quyết khiếu nại phát sinh với nhà vận chuyển

 

 

 

5

Sử dụng gói vận chuyển không phù hợp với sản phẩm đăng bán

-Từ chối vận chuyển / Hủy sản phẩm

-Truy thu 

x

 

 

 

6

Đóng gói sản phẩm không tuân thủ hoặc không đảm bảo quy chuẩn hiện hành. 

-Từ chối vận chuyển đơn hàng

-Truy thu

x

 

 

 

7

Không dán nhãn thông tin đơn hàng theo quy định, thông tin không chính xác hoặc dán nhầm thông tin của đơn hàng khác. 

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

- Truy thu

x

 

 

 

8

Đơn vị tự vận chuyển không cập nhật tình trạng đơn hàng.

Đơn vị

x

 

 

 

9

Đơn vị tự vận chuyển cố ý thay đổi hình thức kinh doanh nhằm trục lợi chương trình/ sự kiện khuyến mãi của S24.

Đơn vị

 

x

 

 

C- Các vi phạm về giao dịch gian lận 

  Giao dịch gian lận

► Giao dịch gian lận là những giao dịch vi phạm quy định và chính sách của S24. S24 xem xét chi tiết đơn hàng và thực hiện Hủy đơn hàng, thực hiện chế tài Đơn vị khi phát hiện vi phạm. 

► Đối với những đơn hàng có dấu hiệu vi phạm quy định nhưng đã giao dịch thành công, S24 có quyền từ chối áp dụng các quyền lợi đi kèm (quà tặng, mã giảm giá, chi phí miễn phí vận chuyển…) cho các đơn hàng này. Đồng thời, Đơn vị sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí S24 đã hỗ trợ đối với các đơn hàng thành công trong cùng sự kiện bán hàng. 

► Đơn vị tham gia chương trình hay sự kiện thúc đẩy bán hàng do S24 tổ chức có trách nhiệm đọc kỹ và tuân thủ quy định chương trình, thực hiện đầy đủ các quy trình liên quan như gọi điện xác nhận nhu cầu Người mua hàng, địa chỉ nhận hàng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp khách hàng mua hàng vi phạm thể lệ chương trình, Đơn vị có quyền hủy đơn hàng để tự bảo vệ quyền lợi hoạt động kinh doanh trên S24.

► Đơn vị có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ có hành vi gian lận, tùy vào mức độ và mật độ vi phạm, S24 sẽ áp dụng chế tài cụ thể như sau:
 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(15 ngày)

Mức 2
(vĩnh viễn)

1

Các hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại để tăng giá các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, …, hoặc các ảnh hưởng khác gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc trên diện rộng toàn lãnh thổ Việt Nam và/hoặc Quốc tế.

Hủy sản phẩm

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

2

Sản phẩm giao thực tế không giống với hình ảnh đăng bán (giao thiếu, giao sai hoặc đơn hàng rỗng ruột) nhằm lừa đảo người mua hàng.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

3

Tạo đơn hàng ảo, giả mạo nhằm trục lợi từ các sự kiện khuyến mãi dành cho Người mua hàng hoặc chương trình, quy định dành cho người bán.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

4

Vi phạm khi tham gia Chương trình/ Sự kiện thúc đẩy bán hàng do S24 tổ chức (phân phối mã giảm giá, miễn phí vận chuyển...)

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

5

Đơn vị có hành vi trục lợi dưới mọi hình thức.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

6

Người mua không nhận được sản phẩm, voucher, dịch vụ như đã đặt mua hoặc nhận được sản phẩm, voucher hết hạn… không thể sử dụng.

- Hạ/Hủy sản phẩm

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

  Giao dịch ngoài S24
    Đơn vị không được sử dụng thông tin Người mua để tiến hành các giao dịch ngoài nền tảng S24. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý chế tài cụ thể như sau: 

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(15 ngày)

Mức 2
(vĩnh viễn)

1

 Đơn vị đăng các thông tin liên lạc cá nhân, đường dẫn các trang bán hàng khác S24 trong thông tin đăng bán sản phẩm, thông tin Đơn vị, tin nhắn Chat hoặc các hình thức tương tự trên nền tảng S24.

Hạ/hủy sản phẩm

x

 

 

2

 Đơn vị hướng Người mua thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Người bán (dưới mọi hình thức).

Đơn vị

 

 

x

3

 Đơn vị cố ý hủy đơn hàng và tự giao hàng cho Người mua.

Đơn vị

 

x

 

 Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và S24:

►Hành vi cạnh tranh không lành mạnh: S24 không chấp nhận các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các Đơn vị, gây thiệt hại đến uy tín và hoạt động của Đơn vị khác.

► Ứng xử không phù hợp của Đơn vị với Người mua hàng: Đơn vị cần có ứng xử phù hợp đối với Người mua, Đơn vị khác để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

► Những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị chế tài theo quy định

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Đơn vị có hành vi đặt hàng của Đơn vị khác nhằm mục đích phá hoại (dưới mọi hình thức).

Đơn vị

 

x

 

 

2

Đơn vị thực hiện spam tin nhắn hoặc cố ý đánh giá xấu, bình luận về sản phẩm của Đơn vị khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. 

Đơn vị

 

x

 

 

3

Đơn vị có thái độ không phù hợp với Người mua hoặc S24  trong suốt quá trình giao dịch.

Đơn vị

 

 

x

 

4

Người bán gửi tin quảng cáo (spam tin) Người mua

Đơn vị

x

 

 

 

5

Không hợp tác tích cực giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của S24.

Đơn vị

 

x

 

 

6

Không phản hồi yêu cầu xử lý đơn hàng, khiếu nại trong thời gian quy định.

Đơn vị

 

x

 

 

7

Không thực hiện bảo hành sản phẩm đúng cam kết mô tả.

- Đơn vị

-Truy thu

x

 

 

 

8

Không thực hiện nghĩa vụ chi trả các khoản thuế, phí, truy thu, phạt và các chi phí khác theo quy định.

-Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

-Truy thu

x

 

 

 

Trong mọi trường hợp, các vấn đề vi phạm phát sinh trên Sàn giao dịch TMĐT S24 sẽ do S24 là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật.

 

 

+ Hình Ảnh 

 • Hình ảnh rỏ ràng đúng nội dung

 • Không dụng hình ảnh mang tính chất đồ trụy, bị cấm, không cho phép

 • Hình ảnh không quy phạm quyền tác giả, 

 • Không dùng Hình ảnh có các chữ, nội dung cố tình đè lên, sử dụng hình ảnh không đúng với nội dung

+ Giá Sản Phẩm: 

 • Chị chấp nhận mệnh giá Việt Nam đồng

 • Giá hiển thị trên sản phẩm là giá cuối cùng đã có (VAT) đối với các sản phẩm không có thuế bắt buộc phải nêu rõ tại phần nội dung.

 • Đối với cá nhân( Rao Vặt ) có thể để giá Việt Nam đồng hoặc có thể để là “0” tương ứng với “liên hệ” 

+ Chinh sách bảo hành; đổi trả: 

 • Đối với các sản phẩm hàng hóa có chính sách bảo hành đổi trả phải thể hiện trực tiếp tại phần nội dung.

Phần nội dung: 

 • Nội dung đúng với trọng tâm sản phẩm.

 • không được sử dụng các từ ngữ có nội dung đồ trụy , Kích động… ( nếu bị phát hiện là cố tình tài khoản của đơn vị hoặc cá nhân sẽ được hủy bỏ khỏi kênh)

+ Các hình thức từ chối duyệt và cho hiển thị nội dung: 

 • Tài khoản bán hàng: Chưa thể hiện định danh ( xác nhận thông tin đơn vị, cửa hàng)
 • Tài khoản cá nhân: Chưa thể hiện định danh ( xác nhận thông tin danh tính)
 • Nội dung sản phẩm chưa chọn hình thức thức hiển thị

1. ĐĂNG SẢN PHẨM/

1.1   Sản phẩm đăng bán phải được đặt đúng danh mục các cấp của ngành hàng theo quy định, không được đăng trùng sản phẩm.

1.2   Tên sản phẩm, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin nói chung của S24.

1.3   Tên sản phẩm phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt. Có thể sử dụng kèm tiếng nước ngoài trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm nhưng phải là những từ ngữ thông dụng hoặc đã được Việt hóa.

1.4   Ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, thực của tình trạng sản phẩm, phần ảnh sản phẩm thực phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh không được dùng logo hoặc hình ảnh đại diện khác với sản phẩm thay cho ảnh sản phẩm. Kích thước tối thiểu của hình ảnh 500 pixels mỗi chiều, không bị dấu đóng (watermark) quá 1/3 hình ảnh hoặc cắt ngang.

1.5   Không được tự ý sử dụng, thay đổi hình ảnh và nội dung liên quan đến sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Người Bán khác trên S24 hoặc sản phẩm có bản quyền thương hiệu.

1.6   Giá sản phẩm đăng bán hoặc giá khuyến mãi (nếu có) phải tính bằng đơn vị VNĐ. Giá đăng bán phải chính xác và cập nhật, là giá người bán đồng ý bán cho người mua (đã có thuế hoặc các chi phí khác ngoại trừ chi phí giao hàng).

1.7   Không được để giá USD (hoặc ngoại tệ) trong tiêu đề tin hoặc trong giá niêm yết, có thể để giá USD trong nội dung mô tả để khách hàng tham khảo.

1.8   Giá sản phẩm đăng bán phải tuân thủ quy định theo Luật Giá hiện hành, nghiêm cấm các hành vi tăng giá bán bất hợp lý, đăng giá ảo so với giá niêm yết trên sản phẩm đã được đăng ký hợp pháp; giá thị trường tại thời điểm thị trường ổn định hoặc giá bình ổn theo thông báo của Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

1.9  Nghiêm cấm các hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại để tăng giá các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, …, hoặc các ảnh hưởng khác gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc trên diện rộng toàn lãnh thổ Việt Nam và/hoặc Quốc tế.

1.10  Không đăng bán các sản phẩm không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thương hiệu theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

1.11  Điền đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.

1.12  Mô tả sản phẩm chi tiết cần đầy đủ các thông tin, phù hợp với tiêu đề và hình ảnh sản phẩm đăng bán giúp người mua hiểu rõ những đặc điểm, công dụng, cách dùng, các cảnh báo hoặc lưu ý khi sử dụng sản phẩm, để làm căn cứ khi nhận hàng. Nếu là sản phẩm đã qua sử dụng phải ghi rõ tình trạng bên ngoài và giá trị sử dụng còn lại của sản phẩm. Từ ngữ mô tả rõ ràng, không gây hiểu lầm cho khách hàng, không dùng từ ngữ có liên quan đến danh mục cấm đăng bán. Người bán phải nhập chính xác kích thước sản phẩm (DxRxC) sau khi đóng gói để hạn chế phát sinh phí khi có chênh lệch trọng lượng.

1.13  Sản phẩm đăng bán cần đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Nhà Nước và luật pháp Việt Nam, bao gồm:

       a)  Sản phẩm đăng bán không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, quảng cáo hoặc hạn chế kinh doanh được quy định theo phụ lục 1A – Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh; phụ lục 1B – Danh mục hàng hóa cấm quảng cáo và phụ lục 1C – Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh.

       b)  Đối với sản phẩm đăng bán kinh doanh có điều kiện, Người bán cần cung cấp các giấy phép chứng từ hợp lệ được quy định trong Phụ lục 1D – Danh mục dịch vụ hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

       c)  Những ngành hàng áp dụng mức độ kiểm duyệt chặt chẽ : (Quy chuẩn đối với các ngành hàng)

Ngành hàng Voucher/Dịch vụ

 • Bắt buộc phải có thông tin, hướng dẫn xuất VAT ở nội dung sản phẩm. 
 • Điều kiện sử dụng đầy đủ thông tin: sử dụng ở đâu, như thế nào, thời gian sử dụng.

      ►  Ngành hàng Làm đẹp – Sức khỏe

 • Mỹ phẩm

+  Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng (Nhãn mác, bao bì, thương hiệu), thông tin có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, tình trạng sản phẩm

+ Không đăng bán mỹ phẩm đã qua sử dụng, dù chỉ là dùng thử một hoặc vài lần

+ Không đăng bán các sản phẩm không rõ bao bì, nhãn mác, không nguồn gốc. Riêng đối với các sản phẩm handmade, tên sản phẩm phải có chữ "handmade", mô tả sản phẩm phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng..

+ Nghiêm cấm các sản phẩm kem trộn.

Đối với các sản phẩm thương hiệu trong nước: phải đăng kèm hình scan (bản gốc hoặc sao y công chứng)  các loại Giấy Chứng Nhận sau:

 • Phiếu công bố mỹ phẩm do Bộ/ Sở Y tế cấp, trong đó thể hiện thông tin chủ thể chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
 • Chứng nhận đại lý/Hợp đồng mua bán/hóa đơn nhập hàng từ công ty sản xuất (nếu Người Bán là đại lý)
 • Hóa đơn nhập hàng và chứng nhận đại lý của bên phát hành hóa đơn (nếu Người Bán nhập hàng từ bên trung gian) 
 • Thực phẩm chức năng

Người bán khi đăng bán sản phẩm Thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần có các giấy tờ sau:

 • Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm
 • Chứng nhận đại lý/ Hợp đồng mua bán/ Hóa đơn mua hàng (nếu sản phẩm nhập khẩu)
 • Giấy xác nhận quảng cáo của sản phẩm.
 •  Mô tả sản phẩm cần nêu rõ "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
   
 • Thông tin sản phẩm phải phù hợp với nội dung của giấy xác nhận quảng cáo, không được lạm dụng quảng cáo sai sự thật.
 • Không đăng bán sản phẩm thực phẩm chức năng xách tay. 

 

1.14  Người bán vi phạm các quy định đăng sản phẩm (ví dụ như đăng sai ngành hàng, đăng bán sản phẩm cấm bán, hàng giả/hàng nhái Thương Hiệu….) sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại …..

1.15  Người bán nên nhập chính xác kích thước sản phẩm sau khi đóng gói (DxRxC), kích thước tính theo đơn vị centimet, để hạn chế phát sinh phí khi có chênh lệch trọng lượng.

1.16   Video giới thiệu sản phẩm cần tuân thủ các quy định sau:

       a)  Video cần phải nhận diện được rõ và thực của sản phẩm đăng bán. Độ dài video hỗ trợ tối thiểu 05 giây và tối đa 90 giây và độ phân giải tối thiểu của video là 480 pixels, và dung lượng tối đa mỗi video khi tải lên tối đa 15 MB. Định dạng chấp nhận: mkv, mp4.

       b)  Video không chứa nội dung website của các sàn Thương mại điện tử khác S24.

       c)  Video cần tránh lẫn âm thanh không phù hợp, gây phản cảm, khó chịu cho khách hàng.

3. ĐĂNG TIN

3.1   Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên S24 .

3.2   Không đăng tin tìm bạn tình, môi giới bạn tình.

3.3   Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.

3.4   Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người.

3.5   Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/thương hiệu khác.

3.6   Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website mua bán khác ngoài S24

3.7   Người bán vi phạm các quy định đăng tin sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định của Chính sách này.

 DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO

PHỤC LỤC 1B 

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO

(theo Luật quảng cáo 2012)

 

1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

 

 

 

PHỤ LỤC 1A - DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH

 PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ)

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Văn bản pháp luật hiện ngành(*)

Cơ quan quản lý ngành

A

Hàng hóa

 

 

1

Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996;

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

2

Các chất ma túy

Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000; 67/2001/NĐ-CP;

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

Bộ Công an

3

Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)

Nghi định CP số 100/2005/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

4

Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

Luật Xuất bản năm 2004;

Nghị định số 03/2000/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Công an

5

Các loại pháo

Nghị định số 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

6

Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử)

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

7

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh thú năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

8

Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng

Công ước CITTES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

9

Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người

Luật Thủy sản năm 2003

Bộ Thủy sản

10

Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

11

Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái

Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004

 

12

Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái

Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

13

Khoáng sản đặc biệt, độc hại

Luật Khoáng sản năm 1996;

Nghị định 160/2005/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

14

Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường

Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003

Bộ Y tế

16

Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003

Bộ Y tế

17

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Bộ Y tế

18

Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole

Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Bộ Xây dựng

19

Các sản phẩm thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Chi tiết như sau : 

1. Các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gồm: Sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, tồn trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cho thuê, sửa chữa thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

2. Thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là thiết bị ghi âm, ghi hình được chế tạo giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.

3. Thiết bị ngụy trang dùng để định vị là thiết bị có tính năng xác định vị trí, mục tiêu được chế tạo giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.

4. Phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là phần mềm được tạo ra giả dạng phần mềm hệ thống, ứng dụng, tiện ích, công cụ khác hoặc được lập trình, viết thêm các mã lệnh để bí mật quay phim, chụp ảnh, ghi âm, xác định vị trí của mục tiêu.

Nghị định 66/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ

Bộ Công an

20

Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn : Súng nén hơi, nén lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại, súng bắn phun nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ, Các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn, Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén.

Công văn số : 4303-TM/QLTT

Bộ Thương mại

21

Vũ khí và các công cụ hỗ trợ :

Tất cả các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ (gậy baton, tonfa, dao găm, kiếm, mác, lưỡi lê, roi điện, bình xịt hơi cay, tay gấu, dùi cui…); Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực đều bị cấm bán.
Dao: chỉ được phép bán dao nấu ăn và các loại dao cạo không mang tính sát thương. Những loại dao còn lại không được phép đăng bán trên S24.

 

 

22

Bản đồ:

Tất cả các sản phẩm liên quan đến bản đồ đều bị cấm

 

 

23

Thức uống có cồn:

Các loại thức uống có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên không được phép quảng cáo, đăng bán trên S24.

 

 

24

Thuốc lá:

Thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử,các phụ kiện, tinh dầu dùng trong thuốc lá điện tử đều bị cấm bán.

 

 

25

Sữa:

Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi không được phép quảng cáo và đăng bán trên S24.

 

 

26

Pháo hoa/Sản phẩm cháy nổ:

Các loại pháo: pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loạt vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng. Các chất gây nổ hoặc Sản phẩm chứa chất gây nổ bị cấm bán

 

 

27

Thuốc:

Các loại thuốc dùng cho người. Hoặc các sản phẩm được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người; có tác dụng tránh thai, gây mê, ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai)

 

 

28

Thực phẩm độc hại:

Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho người mua trước thời điểm giao dịch. Hoặc bất kì mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người

 

 

29

Sản phẩm tình dục:

Đồ chơi tình dục, công cụ hỗ trợ tình dục các loại

 

 

30

Động vật:

Động vật và các chế phẩm từ động vật quý hiếm (bao gồm động vật hoang dã)

 

 

31

Tiền tệ/ Cổ phiếu:

Tiền tệ, các sản phẩm in hình tiền Việt Nam, tiền giả
Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ
Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu

 

 

32

Thẻ game, thẻ điện thoại:

Các loại thẻ game, thẻ điện thoại như: Vcoin, Garena (Apple Store), Thẻ Zing, Scoin (VTC) … đều bị cấm

 

 

33

Hàng cũ:

Tất cả các loại sản phẩm cũ, đã qua sử dụng đều bị cấm. Chỉ được phép đăng tại mực Cá Nhân

 

 

34

Hàng vi phạm bản quyền:

Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.

 

 

35

Sản phẩm khác:

Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt

Đồ cổ

Vé xổ số

Máy chơi cờ bạc

Các loại mã giảm giá do S24 cung cấp

Nữ trang/nguyên liệu vàng, đá quý (ngoại trừ các đối tác của S24)

Sản phẩm có chứa nội dung, hình ảnh phản cảm (hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, bạo lực, có chứa các biểu tượng chính trị/tôn giáo, tất cả các hình ảnh liên quan đến lá cần sa)

Các sản phẩm chứa các thông tin hoặc hình ảnh liên quan đến các trang thương mại điện tử khác


Các thiết bị không dây không có chứng nhận hợp quy sẽ bị cấm bán theo quy định của pháp luật. Tham khảo danh sách tại đây: http://www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/thong-bao.aspx?ItemID=2126

 

 

 

Và tất cả các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bị hạn chế mua bán theo Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

B

Dịch vụ

 

 

1

Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

2

Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

3

Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Nghị định 14/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

4

Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời

Nghị định 68/2002/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

5

Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời

Nghị định 68/2002/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

 

 

 

 

II. Lợi ích đối tượng:

+ Đối với cá nhân: là nơi có thể mua bán trao đổi và tìm kiếm hàng hóa đã qua sử dụng tại mục Rao Vặt đối với thành viên. Để đảm bảo sự uy tín đến với khách hàng tất cả các tài khoản đều được định danh. Đối với người tìm việc có thể tạo cho mình hồ sơ ứng tuyển tại mục “Tuyển dụng và Ứng tuyển” thuận tiện cho các nhà tuyển dụng tìm khi cần.

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh: có ngay gian hàng để quảng bá và kinh doanh đưa sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng đến người dùng, nâng cao thương hiệu cũng như uy tín chất lượng dịch vụ thu hút khách hàng trong, ngoài tỉnh và khách nước ngoài. Ngoài ra đơn vị còn có thể thu hút nhân tài bằng tính năng Tuyển Dụng tại mục “Tuyển dụng và Ứng tuyển”. Và được tích hợp nhiều tính năng cho việc tìm kiếm, chỉ đường…ngoài ra còn thể hiện sự uy tín của đơn vị qua việc đánh giá của người dùng.

+ Đối với các cơ quan chức năng: ra ý kiến thăm dò tình hình về kinh tế xã hội… đưa các nội dung và văn bản chính thông tại mục "tin tức & sự kiện" giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình và là cầu nối gắn kết giữa các đơn vị tổ chức với người dân để hồi đáp các ý kiến và các nội dung quan trọng.

III. Lợi ích xã hội

+ Thứ nhất: Thúc đẩy nền kinh tế của địa phương

Các sản phẩm và dịch vụ khi cần đều có tại địa phương dẫn đến người dùng ưu ái dùng sản phẩm và dịch vụ tại địa phương. Đối với du khách thuận tiện cho việc tìm kiếm cái họ cần

+ Thứ hai: Ưu đãi về giá thành.

Giải thích: Để cấu thành về giá chắc mọi người cũng đã biết. Giá sản phẩm = Chi phí (Phí quảng cáo + Phí mặt bằng + Phí thương hiệu) + Nhân công + Dịch vụ + Lợi nhuận. Đến với cổng thông tin chung các khoản phí là rất nhỏ và thậm chí là Miễn phí nên dẫn đến cấu thành giá sản phẩm được ưu ái hơn.

+ Thứ ba: Nâng cao uy tín và dịch vụ không còn tình trạng lừa đảo chặt chém.

Các sản phẩm và dịch vụ được công khai minh bạch và được đánh giá khách quan từ phía người dùng.

+ Thứ tư: Tránh tình trạng độc quyền đầu cơ làm giá.

Vì tính chất cạnh tranh lành mạnh nên các sản phẩm và dịch vụ đang được làm giá và độc quyền sẽ được loại bỏ hoàn toàn

+ Thứ năm: Tạo nhiều công ăn việc làm hơn.

Khi nền kinh tế phát triển kéo theo nhiều công ăn việc làm cũng như các dịch vụ cần thiết

+ Thứ sáu: Giải quyết vấn đề chảy máu chất xám.

Giải thích: Đa phần các bạn trẻ khi đi học đều muốn về lại quê hương để làm việc. Nhưng do công việc tại địa phương còn hạn hẹp nên các bạn trẻ không có cơ hội phát triển, những thành phố lớn vẫn là thị trường tốt để làm việc. Dẫn đến các thành phố lớn ngày một phát triển, còn các tỉnh nghèo vẫn hoàn nghèo.

I. Sự ra đời và ý nghĩa:

+ Sự ra đời: xuất phát từ ý tưởng nhu cầu tìm kiếm hàng hóa dịch vụ tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn chưa có một kênh bán hàng hiệu quả nhằm liên kết giữa người bán với người mua, giữa cá nhân với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với tổ chức, người dân. Để có thể gắn kết được các thành phần lại với nhau và chúng tôi dựa trên mô hình là “chợ của người Việt” nơi mọi người có thể tạo cho mình gian hàng để thuận tiện cho việc giao thương mua bán. Vì tính chất cũng như sự ràng buộc từ nhiều yếu tố mà chúng tôi không đặt tên là chợ người Việt. Vì để đảm bảo sự uy tín đối với khách hàng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh và có tính chất pháp lý. Chúng tôi chọn tên là s24.com.vn ( "S" Tượng trưng cho bản đồ lãnh thổ Việt Nam. "24" tượng trưng cho 24 giờ sử dụng trong ngày) và được chia thành 64 cổng tượng trưng cho 63 tỉnh thành. Riêng ở Bình thuận ta có thể chọn là doanhnghiepbinhthuan.com

+ Ý nghĩa của cổng thông tin chung: là nơi liên kết tất cả người dân, các sơ sở kinh doanh và tổ chức nhà nước cùng gắn kết với nhau thành một thể thống nhất nhằm thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Nâng cao uy tín và chất lương cạnh tranh đối với bạn bè du khách trong và ngoài nước.

Bạn không tìm thấy câu trả lời cần tìm?