Hỗ trợ người dùng

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN CHUNG S24.COM.VN

Hướng dẫn sử dụng s24 trên website

 

 • Sử dụng s24 trên APP

BẢNG NỘI DUNG VI PHẠM VÀ CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM NGƯỜI BÁN TRÊN S24

 •  Chính sách được áp dụng đối với tất cả Đơn vị đang hoạt động trên sàn thương mại điện tử S24.
 •  Đối với Người bán đang có danh hiệu đặc biệt (Đơn vị Uy Tín 1, 2, 3), S24 sẽ thu hồi danh hiệu và các quyền lợi đi kèm ngay khi phát hiện vi phạm, đồng thời thực hiện truy thu theo quy định. 
 • S24 bảo lưu quyền cập nhật ban hành các quy định xử lý và hình thức chế tài trong Phụ lục này, có hiệu lực ngay khi thông báo trên trang thông tin chính thức của S24. 
 • Trường hợp Đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; gian lận, Đơn vị không hoạt động vì mục đích bán hàng trên S24, S24 sẽ thực hiện chế tài hạ/hủy tài khoản Đơn vị vĩnh viễn. 
 • Quy định chung về các mức độ vi phạm, hình thức và thời gian chế tài: 

 

Nội dung vi phạm chính

Mức độ vi phạm, thời gian chế tài

Nhắc nhở

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Các vi phạm về lạm dụng các chương trình khuyến mãi bán hàng, gian lận giao dịch trên đơn hàng và trên Đơn vị.

Đơn vị qua email hoặc điện thoại

 Hạn chế bán hàng trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

 Hủy  tài khoản Đơn vị vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Đơn vị

 

-  Các vi phạm về quy định mở Đơn vị và đăng tin, sản phẩm

-  Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển

- Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và S24. 

Nhắc nhở Đơn vị qua email hoặc điện thoại

Hạn chế bán hàng trong 7 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

Hạn chế bán hàng mức cao nhất trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Đơn vị

Hủy tài khoản Đơn vị vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Đơn vị. Tùy mức độ vi phạm mà S24 áp thẳng mức chế tài 3 đối với Đơn vị

Hình thức chế tài

S24 gửi email hoặc gọi điện thoại nhắc nhở Đơn vị vi phạm

- Đơn vị vi phạm sẽ bị hạn chế việc hiển thị sản phẩm và bán hàng trên sàn S24. Mức độ hạn chế hiển thị và bán hàng sẽ tăng dần tùy theo mức độ vi phạm  (mức 1 < mức 2 < mức 3). Tài khoản Đơn vị bị hủy vĩnh viễn, không được khôi phục bán hàng vì bất cứ lý do gì.

- Các Đơn vị đang trong thời gian hạn chế sẽ không được tham gia các chương trình sự kiện bán hàng được S24 hỗ trợ chi phí như Flash Sale có trợ giá, voucher phí vận chuyển, voucher khuyến mãi, mã hoàn tiền từ S24... Đơn vị vẫn toàn quyền chủ động tham gia, tạo ra các hoạt bán hàng của Đơn vị như: trợ phí vận chuyển cho Người mua, voucher Đơn vị, đăng ký Flash sale... 

- Tại thời điểm xét duyệt các danh hiệu Đơn vị Uy Tín, Đơn vị đang trong thời gian chế tài thì không được tham gia xét duyệt. Đồng thời Đơn vị không được tái đăng ký chương trình bán hàng đã mất quyền lợi hoặc tham gia các chương trình bán hàng có S24 hỗ trợ chi phí khác.  

- Trường hợp phát sinh các khoản truy thu, Ví Người bán và Ví S24 đồng sẽ bị khóa cho đến khi Đơn vị hoàn tất nghĩa vụ chi trả cho S24. 

- Hủy vĩnh viễn tài khoản Đơn vị là mức chế tài cao nhất, tất cả các thông tin liên quan đến Đơn vị (bao gồm nhưng không hạn chế tài khoản Đơn vị, tài khoản Ví Người bán, tài khoản Ví S24 đồng...) sẽ không được sử dụng cho các Đơn vị khác.    

- S24 toàn quyền trong việc tăng áp dụng mức vi phạm trong các trường hợp đặc biệt, mức độ ảnh hưởng vi phạm lớn, tính chất nghiêm trọng phù hợp với quy định Người bán và pháp luật Việt Nam. 

  Các nội dung vi phạm cụ thể như sau:

A- Các vi phạm về quy định mở Đơn vị và đăng tin, sản phẩm:

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/ ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Vi phạm một trong các quy định mở Đơn vị

         

1.1

Thông tin đăng ký (thông tin liên hệ Đơn vị và người đại diện Đơn vị) không rõ ràng, cố ý gây nhầm lẫn về uy tín bán hàng.

Đơn vị

 

x

   

1.2

Thông tin đăng ký không đầy đủ

Đơn vị

x

 

 

 

1.3

Thông tin đăng ký không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

Đơn vị


 

x

 

 

1.4

Thông tin đăng ký có chứa hoặc thể hiện thương hiệu không được phép sử dụng

Đơn vị


 

x

 

 

2

Vi phạm một trong các quy định đăng sản phẩm

     

 

 

2.1

Đăng sản phẩm sai danh mục ngành hàng/trùng sản phẩm

Hạ sản phẩm

x

 

 

 

2.2

Tên sản phẩm không đúng chính tả

Hạ sản phẩm

x

 

 

 

2.3

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm bán

Hủy sản phẩm

 

 

 

x

2.4

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm vận chuyển

Hủy sản phẩm

 

 

x

 

2.5

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.6

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.7

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

2.8

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.9

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.10

Nội dung video clip mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

2.11

Giá sản phẩm ảo, bất hợp lý so với giá thị trường nhằm lừa đảo người mua hàng (đăng bán hàng giả/nhái….)

Hạ/Hủy  sản phẩm


 

x

 

 

2.12

Thông tin sản phẩm không đúng hoặc không đồng nhất giữa thông tin đăng bán và sản phẩm thực tế (đăng bán hàng giả/nhái…)

Hạ/hủy sản phẩm


 

x

   

 

2.13

Thông tin sản phẩm không có hoặc không đầy đủ về nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.

Hạ sản phẩm


 

x

 

 

 

2.14

Giá đăng bán không tuân thủ quy định theo Luật Giá hiện hành 

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

 

 

2.15

Đăng giá ảo, bất hợp lý so với Giá niêm yết trên sản phẩm đã được đăng ký hợp pháp; giá thị trường tại thời điểm thị trường ổn định hoặc giá bình ổn theo thông báo của Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

 

 

2.16

Sản phẩm kém chất lượng khi bị Người mua khiếu nại mà có đầy đủ bằng chứng chứng minh.

Hạ/hủy sản phẩm

x

 

 

 

2.17

Mọi hành vi cố ý vi phạm, mức độ nghiêm trọng, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau:

+ Đăng sản phẩm cấm bán

+ Đăng thông tin sản phẩm hợp lệ nhưng giao hàng thực tế là sản phẩm cấm bán.

+ Dùng bao bì đóng gói gây nhầm lẫn S24 với các thương hiệu khác.

+ Các hành vi cố ý vi phạm khác gây ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của S24. 

- Đơn vị

-Truy thu

 

 

 

x

2.18

Sản phẩm Senmall không đầy đủ chứng từ hoặc chứng từ hết hiệu lực.

Hạ/hủy toàn bộ sản phẩm liên quan + yêu cầu bổ sung chứng từ.

x

 

 

 

2.19

Sản phẩm Senmall bị khiếu kiện hoặc tranh chấp nhưng Đơn vị không cung cấp đủ chứng từ để chứng minh.

Hủy sản phẩm

x

     

2.20

Sản phẩm Senmall sử dụng giấy tờ giả mạo.

Hủy sản phẩm

     

x

3

Vi phạm một trong các quy định đăng khuyến mãi

         

3.1

Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi không đúng hoặc đồng nhất với thực tế, cố tình gây nhầm lẫn cho Người mua

Hạ/Hủy sản phẩm 

x

     

3.2

Nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hạ/Hủy sản phẩm


 

x

     

3.3

Không đảm bảo khuyến mãi trong suốt thời gian sự kiện theo yêu cầu quy định (nếu có) nhằm lừa đảo Người mua

Hạ/Hủy sản phẩm

 

x

 

 

4

Vi phạm một trong các quy định đăng tin (viết blog, đăng video clip...)

       

 

4.1

Đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên S24.

Đơn vị


 

 

x

 

4.2

Đăng tin không lành mạnh, liên quan đến sex, mua bán, môi giới bạn tình chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam

Đơn vị

 

 

 

x

4.3

Đăng tin bài cạnh tranh không lành mạnh  xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu  hạ uy tín của Người bán/thương hiệu khác

Đơn vị


 

 

x

 

4.4

Đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người

Đơn vị


 

x

 

 

5

Vi phạm quy định đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện sản phẩm.

 

 

 

 

 

5.1

Đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện không tương ứng với sản phẩm gốc (khác ngành hàng, chủng loại, chất liệu, thương hiệu….) nhằm cố ý lừa đảo người mua dưới mọi hình thức. (Được phép khác biệt về màu sắc, họa tiết, kích thước nhưng cần chỉnh sửa các thông tin liên quan tương ứng như tên, các thuộc tính, mô tả sản phẩm,…)

Hủy sản phẩm

 

x

 

 

5.2

Sản phẩm đổi mới vi phạm các quy định về kiểm duyệt sẽ bị xử lý theo mục 2, mục 3, mục 4.

 

 

 

 

 

B- Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng,  đóng gói và vận chuyển:

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Không đảm bảo thời gian và quy trình xử lý đơn hàng theo quy định, gây tổn thất đến uy tín bán hàng.

Đơn vị

x

 

 

 

2

Không đảm bảo chứng từ đi kèm hàng hóa khi giao hàng cho đối tác vận chuyển.

Đơn vị

x

 

 

 

3

Không cung cấp chứng từ hàng hóa hợp lệ khi có yêu cầu.

Đơn vị

x

 

 

 

4

Không đảm bảo quy trình giao nhận hàng hóa với nhà vận chuyển.

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

x + không giải quyết khiếu nại phát sinh với nhà vận chuyển

 

 

 

5

Sử dụng gói vận chuyển không phù hợp với sản phẩm đăng bán

-Từ chối vận chuyển / Hủy sản phẩm

-Truy thu 

x

 

 

 

6

Đóng gói sản phẩm không tuân thủ hoặc không đảm bảo quy chuẩn hiện hành. 

-Từ chối vận chuyển đơn hàng

-Truy thu

x

 

 

 

7

Không dán nhãn thông tin đơn hàng theo quy định, thông tin không chính xác hoặc dán nhầm thông tin của đơn hàng khác. 

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

- Truy thu

x

 

 

 

8

Đơn vị tự vận chuyển không cập nhật tình trạng đơn hàng.

Đơn vị

x

 

 

 

9

Đơn vị tự vận chuyển cố ý thay đổi hình thức kinh doanh nhằm trục lợi chương trình/ sự kiện khuyến mãi của S24.

Đơn vị

 

x

 

 

C- Các vi phạm về giao dịch gian lận 

  Giao dịch gian lận

► Giao dịch gian lận là những giao dịch vi phạm quy định và chính sách của S24. S24 xem xét chi tiết đơn hàng và thực hiện Hủy đơn hàng, thực hiện chế tài Đơn vị khi phát hiện vi phạm. 

► Đối với những đơn hàng có dấu hiệu vi phạm quy định nhưng đã giao dịch thành công, S24 có quyền từ chối áp dụng các quyền lợi đi kèm (quà tặng, mã giảm giá, chi phí miễn phí vận chuyển…) cho các đơn hàng này. Đồng thời, Đơn vị sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí S24 đã hỗ trợ đối với các đơn hàng thành công trong cùng sự kiện bán hàng. 

► Đơn vị tham gia chương trình hay sự kiện thúc đẩy bán hàng do S24 tổ chức có trách nhiệm đọc kỹ và tuân thủ quy định chương trình, thực hiện đầy đủ các quy trình liên quan như gọi điện xác nhận nhu cầu Người mua hàng, địa chỉ nhận hàng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp khách hàng mua hàng vi phạm thể lệ chương trình, Đơn vị có quyền hủy đơn hàng để tự bảo vệ quyền lợi hoạt động kinh doanh trên S24.

► Đơn vị có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ có hành vi gian lận, tùy vào mức độ và mật độ vi phạm, S24 sẽ áp dụng chế tài cụ thể như sau:
 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(15 ngày)

Mức 2
(vĩnh viễn)

1

Các hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại để tăng giá các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, …, hoặc các ảnh hưởng khác gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc trên diện rộng toàn lãnh thổ Việt Nam và/hoặc Quốc tế.

Hủy sản phẩm

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

2

Sản phẩm giao thực tế không giống với hình ảnh đăng bán (giao thiếu, giao sai hoặc đơn hàng rỗng ruột) nhằm lừa đảo người mua hàng.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

3

Tạo đơn hàng ảo, giả mạo nhằm trục lợi từ các sự kiện khuyến mãi dành cho Người mua hàng hoặc chương trình, quy định dành cho người bán.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

4

Vi phạm khi tham gia Chương trình/ Sự kiện thúc đẩy bán hàng do S24 tổ chức (phân phối mã giảm giá, miễn phí vận chuyển...)

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

5

Đơn vị có hành vi trục lợi dưới mọi hình thức.

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

x

x

x

6

Người mua không nhận được sản phẩm, voucher, dịch vụ như đã đặt mua hoặc nhận được sản phẩm, voucher hết hạn… không thể sử dụng.

- Hạ/Hủy sản phẩm

- Đơn vị

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

  Giao dịch ngoài S24
    Đơn vị không được sử dụng thông tin Người mua để tiến hành các giao dịch ngoài nền tảng S24. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý chế tài cụ thể như sau: 

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(15 ngày)

Mức 2
(vĩnh viễn)

1

 Đơn vị đăng các thông tin liên lạc cá nhân, đường dẫn các trang bán hàng khác S24 trong thông tin đăng bán sản phẩm, thông tin Đơn vị, tin nhắn Chat hoặc các hình thức tương tự trên nền tảng S24.

Hạ/hủy sản phẩm

x

 

 

2

 Đơn vị hướng Người mua thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Người bán (dưới mọi hình thức).

Đơn vị

 

 

x

3

 Đơn vị cố ý hủy đơn hàng và tự giao hàng cho Người mua.

Đơn vị

 

x

 

 Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và S24:

►Hành vi cạnh tranh không lành mạnh: S24 không chấp nhận các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các Đơn vị, gây thiệt hại đến uy tín và hoạt động của Đơn vị khác.

► Ứng xử không phù hợp của Đơn vị với Người mua hàng: Đơn vị cần có ứng xử phù hợp đối với Người mua, Đơn vị khác để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

► Những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị chế tài theo quy định

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/ĐV

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Đơn vị có hành vi đặt hàng của Đơn vị khác nhằm mục đích phá hoại (dưới mọi hình thức).

Đơn vị

 

x

 

 

2

Đơn vị thực hiện spam tin nhắn hoặc cố ý đánh giá xấu, bình luận về sản phẩm của Đơn vị khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. 

Đơn vị

 

x

 

 

3

Đơn vị có thái độ không phù hợp với Người mua hoặc S24  trong suốt quá trình giao dịch.

Đơn vị

 

 

x

 

4

Người bán gửi tin quảng cáo (spam tin) Người mua

Đơn vị

x

 

 

 

5

Không hợp tác tích cực giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của S24.

Đơn vị

 

x

 

 

6

Không phản hồi yêu cầu xử lý đơn hàng, khiếu nại trong thời gian quy định.

Đơn vị

 

x

 

 

7

Không thực hiện bảo hành sản phẩm đúng cam kết mô tả.

- Đơn vị

-Truy thu

x

 

 

 

8

Không thực hiện nghĩa vụ chi trả các khoản thuế, phí, truy thu, phạt và các chi phí khác theo quy định.

-Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví S24 đồng

-Truy thu

x

 

 

 

Trong mọi trường hợp, các vấn đề vi phạm phát sinh trên Sàn giao dịch TMĐT S24 sẽ do S24 là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật.

 

 

A. Quy định chung:

1. Các nội dung không được phép đăng bán:

Người dùng được quyền đăng các sản phẩm lên S24 nhằm mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, NGHIÊM CẤM người dùng đăng tải những sản phẩm có nội dung sau đây:

+ Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;

+ Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do S24 cung cấp;

+ Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của,vv (VD: sản phẩm in hình lá cần sa, shisha);

+ Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (VD: thuốc lá, rượu, cần sa);

+ Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm);

+ Tài liệu bí mật quốc gia;

+ Con người hoặc các bộ phận của cơ thể con người;

+ Những sản phẩm có tính chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến dân tộc hoặc quốc gia nào đó;

+ Hạn chế tối đa những sản phẩm mang tính cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của con cái);

+ Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào của bất kỳ bên thứ ba nào;

   + Các sản phẩm nằm trong Danh sách sản phẩm bị cấm/hạn chế của S24.

2. Các hành vi không được thực hiện

+ Quảng cáo cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như sản phẩm có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website mua bán khác;

+ Đăng bán một sản phẩm lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.

+ Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá

 B. Hướng dẫn đăng bán sản phẩm trên S24

Tiêu đề, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin của S24. Cụ thể như sau:

1/ Hình ảnh sản phẩm

 • Hình ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, chi tiết tình trạng sản phẩm. Không được để những hình ảnh hoặc thông tin không liên quan đến sản phẩm này như thông tin giới thiệu shop, thông tin liên hệ hay thông tin thanh toán.

 • Phải có ít nhất một hình ảnh thật của sản phẩm do chính Người bán tự chụp. Trong ảnh này, diện tích sản phẩm thật phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh.

 • Tuyệt đối không được đăng các hình ảnh khỏa thân, khiêu gợi, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

 • Hình ảnh tối thiểu đạt kích thước 500 x 500 pxl.

 • Hình ảnh chứa logo/thương hiệu khớp với logo/thương hiệu của sản phẩm

 • Hình ảnh phù hợp với thuần phong/mỹ tục 

 • Hình ảnh không chứa chất kích thích, pháo, … các sản phẩm cấm/hạn chế bán theo quy định của pháp luật Việt nam

 • Hình ảnh, thông tin sản phẩm không chứa thông tin chính trị, bản đồ KHÔNG CÓ Hoàng Sa Trường Sa hoặc có đường lưỡi bò

 • Hình ảnh/nội dung chứa chữ Trung Quốc

2/ Video

 • Định dạng chấp nhận: mkv, mp4.

 • Độ dài tối đa: 1 phút 30 giây.

 • Dung lượng tối đa: 15MB.

 • Nội dung video phải đúng chuẩn tương tự như nội quy phần hình ảnh.

3/ Tên sản phẩm

 • Tên sản phẩm phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt, không viết tắt.

 • Nếu sử dụng kèm thương hiệu sản phẩm (Việt Nam hoặc nước ngoài) thì phần tên phải bao gồm tiếng Việt đi kèm mô tả ngắn gọn sản phẩm để người mua có thể hiểu rõ ràng. Ví dụ: Nước hoa Chanel Chance.

 • Nếu là bộ sản phẩm thì tên sản phẩm phải ghi rõ Combo/Bộ sản phẩm
  Tên gọi của sản phẩm phải trùng khớp với thông tin trên hình ảnh sản phẩm.

 • Không chứa từ khóa fake/nhái hoặc các từ khóa tương tự

Lưu ý riêng với một số ngành hàng:

 • Sức khỏe & làm đẹp

+  Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng (Nhãn mác, bao bì, thương hiệu), thông tin có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, tình trạng sản phẩm

+ Không đăng bán mỹ phẩm đã qua sử dụng, dù chỉ là dùng thử một hoặc vài lần

+ Không đăng bán các sản phẩm không rõ bao bì, nhãn mác, không nguồn gốc. Riêng đối với các sản phẩm handmade, tên sản phẩm phải có chữ "handmade", mô tả sản phẩm phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng..

+ Nghiêm cấm các sản phẩm kem trộn.

+ Đối với các sản phẩm thương hiệu trong nước: phải đăng kèm hình scan (bản gốc hoặc sao y công chứng)  các loại Giấy Chứng Nhận sau:

 • Phiếu công bố mỹ phẩm do Bộ/ Sở Y tế cấp, trong đó thể hiện thông tin chủ thể chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

 • Chứng nhận đại lý/Hợp đồng mua bán/hóa đơn nhập hàng từ công ty sản xuất (nếu Người Bán là đại lý)

 • Hóa đơn nhập hàng và chứng nhận đại lý của bên phát hành hóa đơn (nếu Người Bán nhập hàng từ bên trung gian) 

 • Thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe

     + Người bán khi đăng bán sản phẩm Thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần có các giấy tờ sau:

. Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm

. Chứng nhận đại lý/ Hợp đồng mua bán/ Hóa đơn mua hàng (nếu sản phẩm nhập khẩu)

. Giấy xác nhận quảng cáo của sản phẩm.

    + Mô tả sản phẩm cần nêu rõ "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
    + Thông tin sản phẩm phải phù hợp với nội dung của giấy xác nhận quảng cáo, không được lạm dụng quảng cáo sai sự thật.

    + Không đăng bán sản phẩm thực phẩm chức năng xách tay. 

 • Thời trang/ Giày dép / Phụ kiện

+ Ảnh đại diện sản phẩm nên là ảnh thực, chụp riêng sản phẩm

+ Nêu rõ chất liệu và kích thước của sản phẩm

+ Đối với các sản phẩm thời trang hoặc phụ kiện làm bằng lụa tơ tằm, Người bán phải đăng kèm chứng nhận nhãn hiệu ở phần hình ảnh sản phẩm.

+ Nên có ít nhất một hình ảnh thật của sản phẩm để khách hàng dễ dàng lựa chọn và tránh những sự nhầm lẫn không đáng có.

+ Trong các ảnh do người mẫu mặc, phần ảnh sản phẩm thực phải chiếm ít nhất 40% diện tích toàn ảnh

 • Mẹ & Bé

+ Các sản phẩm về Mẹ phải nêu đầy đủ chi tiết các thông tin, chức năng liên quan để không gây nhầm lẫn và mất thời gian khi mua hàng. Những sản phẩm liên quan đến sức khỏe cần cung các giấy tờ về Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm,…

+ Các sản phẩm về Bé cần các hình ảnh thực tế, sai số về màu với tỷ lệ thấp…

+ Sản phẩm cần đặt theo tên, chức năng và độ tuổi phù hợp để người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

 • Voucher tour - phòng

      + Đăng sản phẩm theo đầy đủ các nội dung như: khu vực, loại voucher, tên sản phẩm/dịch vụ

+ Mô tả sản phẩm phải đầy đủ các yếu tố tối thiểu: 

- Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

- Hình thức nhận hàng

- Hướng dẫn sử dụng

- Thời hạn sử dụng 

- Điều kiện và điều khoản áp dụng

 • Nơi lưu trú

+ Đăng sản phẩm theo đúng danh mục con: thuộc loại dịch vụ lưu trú nào

+ Hình ảnh từ tổng quát đến chi tiết của phòng…

+ Mô tả sản phẩm chi tiết, cụ thể, đầy đủ nội dung như các dịch vụ tiện nghi, điều khoản dịch vụ…

 • Món ăn/thức uống

+ Là các món ăn/thức uống có thể giao nhận trong thời gian ngắn, khi đăng sản phẩm cần có thời gian chuẩn bị tương đối để người mua có thể nắm rõ thông tin và đặt hàng, đảm bảo chất lượng món ăn/thức uống.

 • Thực phẩm tươi sống/chế biến

+ Là món ăn có thời gian sử dụng ngắn và có tính chất an toàn thực phẩm, người bán cần chú ý tên sản phẩm để người mua có thể chú ý và tăng số lượng bán hàng.

+ Mô tả sản phẩm phải có đầy đủ thời hạn sử dụng, thời gian tối thiểu/tối đa rõ ràng, để người dùng có đủ thông tin mua hàng. 

4/ Thông tin mô tả

 • Mô tả sản phẩm cần đầy đủ và chi tiết, giúp người mua có thể hiểu rõ những đặc điểm, công dụng, cách dùng, lưu ý khi sử dụng của sản phẩm,vv để làm căn cứ khi đặt mua hàng. Nếu là sản phẩm đã qua sử dụng phải ghi rõ tình trạng bên ngoài và hiệu suất sử dụng của sản phẩm. Từ ngữ mô tả trung thực, rõ ràng, không lập lờ hoặc gây hiểu lầm cho khách hàng.

 • Nếu là bài đăng cho 1 sản phẩm duy nhất thì đây là phần mô tả cho sản phẩm đó

 • Nếu là một Combo gồm nhiều sản phẩm thì phải liệt kê đầy đủ thông tin của từng sản phẩm có trong đó.

 • Thông tin sản phẩm không bao gồm số điện thoại và các thông tin liên lạc với mục đích quảng cáo hoặc dẫn người dùng tới các website khác.

 • Điền đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng. Sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu thì không được để tên thương hiệu trên sản phẩm.

 • Chú ý gắn đúng hashtag liên quan với sản phẩm đăng bán.

 • Không chứa từ khóa fake/nhái hoặc các từ khóa tương tự
   

5/ Danh mục

 • Người đăng phải chọn đúng nhóm danh mục cho sản phẩm để có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng

 • Trường hợp sản phẩm nằm ngoài những ngành hàng sẵn có, hãy chọn danh mục: Sản phẩm khác

 • Nếu người bán lựa chọn sai danh mục thì sản phẩm sẽ bị khóa cho đến khi sửa đổi và lựa chọn danh mục phù hợp. Nếu người bán chỉ bấm "cập nhật" mà không thao tác chỉnh sửa gì, sản phẩm sẽ bị xóa.

6/ Giá sản phẩm

 • Giá sản phẩm đăng bán hoặc giá khuyến mãi (nếu có) phải tính bằng đơn vị VNĐ

 • Nếu bài đăng cho nhiều sản phẩm, phải để giá rõ ràng cho từng sản phẩm

 • Giá sản phẩm phải được phân loại rõ ràng dựa trên kích cỡ, màu sắc, chất lượng.

7/ Phí vận chuyển

·         Người bán phải xác định đúng khối lượng sản phẩm cần vận chuyển để ước lượng chi phí vận chuyển

·         Khối lượng sản phẩm đăng ký phải là khối lượng sau khi đóng gói của hàng hóa để chuyển đi

·         Với các sản phẩm cồng kềnh, Người bán nên tham khảo thêm Chính sách vận chuyển để biết chi tiết cách thức xác định khối lượng sản phẩm

 C. Quy định về hạn sử dụng của sản phẩm:

1/ Danh sách các sản phẩm bắt buộc phải có hạn sử dụng trên bao bì:

 • Dược phẩm

 • Hóa chất tẩy rửa, vệ sinh

 • Mỹ phẩm

 • Nước hoa

 • Tã, băng vệ sinh

 • Thực phẩm

 • Thực phẩm chức năng

2/ Quy định về hạn sử dụng của sản phẩm chính:

 • Người dùng chỉ được phép bán các loại hàng hóa mà khi giao đi phải còn ít nhất 30% thời hạn sử dụng và còn ít nhất 30 ngày, tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn

 • Đối với mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm có hạn sử dụng dưới 30 ngày, Người Bán cần ghi rõ hạn sử dụng trên mô tả sản phẩm và tự sắp xếp vận chuyển khi có đơn hàng phát sinh. Mọi trường hợp Người Mua nhận được sản phẩm thực phẩm đã hết hạn sử dụng do Người Bán không nêu rõ hạn sử dụng trong mô tả sản phẩm được xem như Người Bán đăng bán hàng hết hạn sử dụng, và sẽ bị xử lý theo quy định của S24.

 • Hạn sử dụng của sản phẩm được ghi dưới dạng "sử dụng trước tháng/năm" sẽ được hiểu ngày hết hạn là ngày 1 của tháng đó
  Hạn sử dụng của sản phẩm được ghi dưới dạng "hạn sử dụng: tháng/năm" sẽ được hiểu ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó

 • Trường hợp người dùng thực hiện giảm giá do sản phẩm sắp hết hạn, thông tin về ngày hết hạn phải được nêu rõ trong mô tả sản phẩm

3/ Quy định về hạn sử dụng của quà tặng kèm

 • Khi quà tặng kèm được đăng công khai trên thông tin sản phẩm chính, quy định về hạn sử dụng sẽ được áp dụng tương tự sản phẩm chính.

 • Khi quà tặng kèm không được đăng công khai trên thông tin sản phẩm chính, S24 sẽ không can thiệp xử lý khiếu nại về hạn sử dụng của quà tặng kèm. Tuy nhiên hành vi cố ý tặng kèm sản phẩm hết hạn sử dụng có thể mang đến trải nghiệm không tốt cho Người Mua và làm giảm uy tín của Người Bán thông qua việc đánh giá kém từ Người Mua trên đơn hàng.

4/ Xử lý vi phạm 

Người dùng vi phạm một trong các quy định trên về hạn sử dụng của sản phẩm, tùy theo mức độ vi phạm, S24 sẽ tiến hành một số biện pháp xử lý phù hợp như xóa sản phẩm, khóa tài khoản, yêu cầu người bán đền bù thiệt hại cho người mua,v.v...

 Khuyến cáo: Người bán vui lòng tôn trọng và tuân thủ quy định đăng bán sản phẩm của S24. Mọi sản phẩm không tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn trên sẽ bị khóa/xóa mà không cần thông báo trước. Người bán sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật nếu cố tình đăng tải các nội dung mà Pháp luật Việt Nam không cho phép./.

II. Lợi ích đối tượng:

+ Đối với cá nhân: là nơi có thể mua bán trao đổi và tìm kiếm hàng hóa đã qua sử dụng tại mục Rao Vặt đối với thành viên. Để đảm bảo sự uy tín đến với khách hàng tất cả các tài khoản đều được định danh. Đối với người tìm việc có thể tạo cho mình hồ sơ ứng tuyển tại mục “Tuyển dụng và Ứng tuyển” thuận tiện cho các nhà tuyển dụng tìm khi cần.

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh: có ngay gian hàng để quảng bá và kinh doanh đưa sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng đến người dùng, nâng cao thương hiệu cũng như uy tín chất lượng dịch vụ thu hút khách hàng trong, ngoài tỉnh và khách nước ngoài. Ngoài ra đơn vị còn có thể thu hút nhân tài bằng tính năng Tuyển Dụng tại mục “Tuyển dụng và Ứng tuyển”. Và được tích hợp nhiều tính năng cho việc tìm kiếm, chỉ đường…ngoài ra còn thể hiện sự uy tín của đơn vị qua việc đánh giá của người dùng.

+ Đối với các cơ quan chức năng: ra ý kiến thăm dò tình hình về kinh tế xã hội… đưa các nội dung và văn bản chính thông tại mục "tin tức & sự kiện" giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình và là cầu nối gắn kết giữa các đơn vị tổ chức với người dân để hồi đáp các ý kiến và các nội dung quan trọng.

III. Lợi ích xã hội

+ Thứ nhất: Thúc đẩy nền kinh tế của địa phương

Các sản phẩm và dịch vụ khi cần đều có tại địa phương dẫn đến người dùng ưu ái dùng sản phẩm và dịch vụ tại địa phương. Đối với du khách thuận tiện cho việc tìm kiếm cái họ cần

+ Thứ hai: Ưu đãi về giá thành.

Giải thích: Để cấu thành về giá chắc mọi người cũng đã biết. Giá sản phẩm = Chi phí (Phí quảng cáo + Phí mặt bằng + Phí thương hiệu) + Nhân công + Dịch vụ + Lợi nhuận. Đến với cổng thông tin chung các khoản phí là rất nhỏ và thậm chí là Miễn phí nên dẫn đến cấu thành giá sản phẩm được ưu ái hơn.

+ Thứ ba: Nâng cao uy tín và dịch vụ không còn tình trạng lừa đảo chặt chém.

Các sản phẩm và dịch vụ được công khai minh bạch và được đánh giá khách quan từ phía người dùng.

+ Thứ tư: Tránh tình trạng độc quyền đầu cơ làm giá.

Vì tính chất cạnh tranh lành mạnh nên các sản phẩm và dịch vụ đang được làm giá và độc quyền sẽ được loại bỏ hoàn toàn

+ Thứ năm: Tạo nhiều công ăn việc làm hơn.

Khi nền kinh tế phát triển kéo theo nhiều công ăn việc làm cũng như các dịch vụ cần thiết

+ Thứ sáu: Giải quyết vấn đề chảy máu chất xám.

Giải thích: Đa phần các bạn trẻ khi đi học đều muốn về lại quê hương để làm việc. Nhưng do công việc tại địa phương còn hạn hẹp nên các bạn trẻ không có cơ hội phát triển, những thành phố lớn vẫn là thị trường tốt để làm việc. Dẫn đến các thành phố lớn ngày một phát triển, còn các tỉnh nghèo vẫn hoàn nghèo.

I. Sự ra đời và ý nghĩa:

+ Sự ra đời: xuất phát từ ý tưởng nhu cầu tìm kiếm hàng hóa dịch vụ tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn chưa có một kênh bán hàng hiệu quả nhằm liên kết giữa người bán với người mua, giữa cá nhân với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với tổ chức, người dân. Để có thể gắn kết được các thành phần lại với nhau và chúng tôi dựa trên mô hình là “chợ của người Việt” nơi mọi người có thể tạo cho mình gian hàng để thuận tiện cho việc giao thương mua bán. Vì tính chất cũng như sự ràng buộc từ nhiều yếu tố mà chúng tôi không đặt tên là chợ người Việt. Vì để đảm bảo sự uy tín đối với khách hàng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh và có tính chất pháp lý. Chúng tôi chọn tên là s24.com.vn ( "S" Tượng trưng cho bản đồ lãnh thổ Việt Nam. "24" tượng trưng cho 24 giờ sử dụng trong ngày) và được chia thành 64 cổng tượng trưng cho 63 tỉnh thành. Riêng ở Bình thuận ta có thể chọn là doanhnghiepbinhthuan.com

+ Ý nghĩa của cổng thông tin chung: là nơi liên kết tất cả người dân, các sơ sở kinh doanh và tổ chức nhà nước cùng gắn kết với nhau thành một thể thống nhất nhằm thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Nâng cao uy tín và chất lương cạnh tranh đối với bạn bè du khách trong và ngoài nước.

 • Tạo tài khoản bán hàng tại App s24

 • Tạo tài khoản bán hàng trên website 

Bước 01:

 • Vào website: S24.com.vn --> vào phần tài khoản --> nhấn vào phần Đăng ký

Bước 02:

 • Chọn tài khoản Bán hàng và điền đầy đủ vào from đăng ký. (Lưu ý ngay phần đường dẫn shop( đây cũng là đường dẫn website riêng của đơn vị) nên viết liên không dấu).
 • Đối với tài khoản Bán hàng yêu cầu phải có địa điểm kinh doanh và có giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu đơn vị kinh doanh bên lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm yêu cầu phải cập nhật thêm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm).

Bước 03:

 • Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.

Bước 04:

 • Nhấp vào phần Bán hàng bên trái màn hình để vào thiết lập tài khoản và tính năng bán hàng.

- Đăng nhập vào tài khoản và vào nút bán hàng (góc trên phía trái màn hình).

Bước 01:

 • Chọn phần quản lý cửa hàng --> Quản lý thông tin. Cập nhật đầy đủ vào các trường thông tin. 
 • Phần từ khóa khóa tìm kiêm. phần này rất quan trọng mọi người nên nhập vào giúp cho việc tìm kiếm đơn vị được tốt hơn.
 • Cập nhật logo và hình ảnh của đơn vị. 
 • Tiến hành viết nội dung giới thiệu về đơn vị. Ta có thể kéo thả phần hình ảnh đã úp lên, vào phần nội dung giới thiệu.

Bước 02:

 • Tại phần Quản lý cửa hàng chọn Giao diện shop website. lựa chọn các mẫu giao diện.
 • Chọn hình ảnh banner cho phù hợp với kích thước

Bước 03:

 •  Tài khoản nhận thanh toán. Thiết lập tài khoản nhận thanh toán từ ngân hàng hoặc qua ví điện tử. nhấp vào hình Bút chì để sửa đổi và cập nhật thông tin.

Bước 03:

 • Thiết lập thông tin liên hệ: Nơi để tiếp nhận các thông báo, chính sách từ hệ thống.

Bước 04: 

 • Xác thực lại thông tin của hàng. 

Bước 05: 

 • Thêm danh mục sản phẩm hàng hóa.

Bước 06:

 • Thiết lập địa chỉ lấy hàng( trường hợp đối với đơn vị có nhiều chi nhanh và của hàng)

Đăng nhập bằng tài khoản bán hàng --> nhấn nút Bán hàng (phía trên, bên góc trái màn hình) --> vào phần Sản Phẩm --> thêm sản phẩm.

 • Nhập tên sản phẩm theo quy tắc( Tên - mã - ký hiệu ) --> chọn theo danh mục sản phẩm.
 • Điền đầy đủ vào các trường thông tin. Lưu ý nên chọn hình thức hiển thị
 • Đặt tính/ thông tin thêm: thể hiện các đặt tính nổi bật của sản phẩm( ngăn gọn )
 • Từ khóa: các từ khóa sản phẩm, cách nhau bằng dấu " , " hoặc enter

 • Giá thị trường là giá thể hiện giá gách( 5000.000đ) giá bán là giá cuối của sản phẩm. 
 • Chọn Quản lý kho để  thiết lập kho hàng.
 • Sản phẩm kèm theo là các sản phẩm được bán kèm với sản phẩm chính.
 • Thiết lập kích thước, cân năng chuẩn để hệ thống tính phí vận chuyển
 • Chọn hình thức vận chuyển và đơn vị vận chuyển

 • Chọn hình ảnh của sản phẩm và nhấp vào phần mô tả sản phẩm,  khách hàng dể tiếp cần và hiểu thêm về sản phẩm đăng bán.
 • Lưu ý: Ảnh bìa là ảnh được hiển thị bên ngoài. hình ảnh hiển thị nên để hình vuông. xem phần quy tắc sử dụng hình ảnh.

 • Đối với sản phẩm có nhiều phân loại thi nhấp vào  Thêm phân loại hàng (đối với sản phẩm có nhiều hình dáng và hình ảnh khác nhau). Có thể chọn 01(một) hoặc 02 (hai) chuẩn loại tùy theo yếu tố sản phẩm. 
 • Lưu ý: nên nhập giá trị vào ô nhóm phân loại và yêu cầu sản phẩm phải có cùng kích thước và khối lượng để tính phí vận chuyển.
 • Ảnh trong phân loại sản phẩm tương ứng với số thứ tự (1-> 9) trong khung ảnh được úp lên

Đăng nhập vào tài khoản bán hàng --> nhấp vào nút Bán hàng ( bên trên, góc trái màn hình) --> chọn phần Khuyến mãi --> Thêm mã giảm giá

 •  Nhập mã bất kỳ vào phần mã giảm giá
 • Chọn thời gian diễn ra, số lượng và nhập các điều kiện để tạo mã giảm giá( Voucher)

 • Chọn giảm giá theo tiền hoặc phần trăm (%) trên sản phẩm. 
 • Chọn hình thức giảm theo sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm.

​​​​​​

Đăng nhập vào tài khỏa --> vào nút Bán hàng ( Phía trên, góc trái màn hình) --> chọn Khuyến Mãi --> chọn Flashseal. 

 • Lưu ý: Điều kiện tham gia flashseal sản phẩm phải giảm >= 25 giá thị trường. Chương trình chỉ diễn ra trong ngày.

 • Nhấp vào phần tạo sản phẩm Flashseal

 • Chọn sản phẩm cần chạy. mỗi lần được chọn 01 ( một ) sản phẩm và được chọn nhiều lần.

 • Chọn ngày diễn ra chương trình, thời gia bắt đầu, thời gian kết thúc, nhập số lượng sản phẩm và giá chạy flashseal ( yêu cầu phải nhỏ hơn giá thị trường 25%)
 • Lưu ý: thời gian bắt đầu phải lớn hơn thời gian hiện tại. Phương thức nhập ( giờ:phút) 09:00

 Đăng nhập vào tài khoản --> nhấn vào nút Bán hàng (bên trên, góc trái màn hình) --> chọn tại khoản --> quản lý tài khoản phụ --> Thêm tài khoản phụ

 • Tính năng này nhằm hỗ trợ đối với đơn vị có nhiều bộ phận khác nhau và thực hiện một số quyền hạn khác nhau. Vi dụ như bộ phận nhận sự, bộ phận bán hàng, bộ phận đăng sản phẩm...

Lựa chọn hình thức.

 • Thêm mới tài khoản phụ( đối với cá nhận chưa có tài khoản trên s24). Cá nhận tự tạo mới và định danh đầy đủ thông tịn. 

 • Tìm kiếm theo user hoặc họ và tên của user
 • Điền chức vụ và chọn quyền của user
 • Gửi yêu câu!

Bạn không tìm thấy câu trả lời cần tìm?