Giới thiệu về S24

Bắt nguồn từ vấn đề tìm kiếm tại địa phương vô cùng khó khăn đổi khi phải bỏ hàng giờ liền để có thể tìm ra cái mình đang cần. Việc đưa ra một cổng thông tin chung tại địa phương là vô cùng cần thiết để mọi người, mọi đơn vị đều có thể quảng bá  sản phẩm và dịch vụ của mình đến với khách hàng . Việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn người địa phương ưu tiên sử dụng hàng hóa dịch vụ của địa phương hơn. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao uy tín chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, bạn bè trong và ngoài nước khi đến với địa phương. Cổng thông tin chung đầu tiên ra đời tại Bình Thuận với tên gọi doanhnghiepbinhthuan.com do công ty TNHH TM Dịch Vụ Tổng Hợp Nhất Vinh đứng ra triển khai và nhân rộng trên 63 tỉnh thành ( Việt Nam) với tên gọi là s24.com.vn “ cổng thông tin chung cho người Việt”

Hiện tại Cổng thông tin chung có 5 phần chính

        1 Tin Tức: tiếp nhận các nội dung thông báo chính thống từ các cơ quan chức năng

        2 Doanh Nghiệp & Sản Phẩm: Nơi thể hiện quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, tìm kiếm thông tin doanh nghiệp và kiểm tra mức độ đánh giá uy tín của doanh nghiệp thông qua đánh giá của người dùng.

        3 CÁ Nhân: Giúp cá nhân có trao đổi và mua bán hàng hóa qua lại

        4 Việc Làm: Hiển thị các thông tin việc làm từ các doanh nghiệp và các nội dung ứng tuyển của các ứng viên.

        5 Ứng dụng: Cung cấp một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho đời sống xã hội của địa phương

Có thể xem chi tiết ý nghĩa cũng như hướng dẫn sử dụng tại phần Hỗ trợ: 

Cổng Thông tin chung rất mong cùng đồng hành vì sự phát triển của quê hương đất nước Việt Nam!