Giới thiệu về S24

Bắt nguồn từ vấn đề tìm kiếm tại địa phương vô cùng khó khăn, đôi khi phải bỏ hàng giờ liền để có thể tìm ra cái mình cần. Việc đưa ra một cổng thông tin chung tại địa phương là vô cùng cần thiết. Để mọi người, mọi đơn vị đều có thể quảng bá  sản phẩm và dịch vụ của mình đến với khách hàng . Việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Người địa phương ưu tiên sử dụng hàng hóa dịch vụ của địa phương. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao uy tín chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, bạn bè trong và ngoài nước khi đến với địa phương.

Cổng thông tin chung đầu tiên ra đời tại Bình Thuận với tên gọi doanhnghiepbinhthuan.com do công ty TNHH TM Dịch Vụ Tổng Hợp Nhất Vinh đứng ra triển khai và nhân rộng trên 63 tỉnh thành ( Việt Nam) với tên gọi là s24.com.vn “ cổng thông tin chung cho người Việt”

Giá trị và định hướng phát triển của s24: S24 phát triển nhằm múc đích thúc đẩy nên kinh tế của từng địa phương, hỗ trợ đẩy mạnh giao thương hàng hóa tiêu dùng và tạo nhiều công ăn việc làm.

   - Giá trị lợi nhuận từ s24 được dùng đưa vào 3 quỹ chính:

        + 20% Quỹ hỗ trợ người già khó khăn cơ nhở;

        + 20% Quỹ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khóa khăn giúp trẻ đến trường;

        + 20% Quỹ hỗ trợ đồng hành khởi nghiêp cùng thế hệ trẻ.

Hiện tại Cổng thông tin chung có 4 phần chính

        1 Tin Tức: tiếp nhận các nội dung thông báo chính thống từ các cơ quan chức năng

        2 Doanh Nghiệp & Sản Phẩm: Nơi thể hiện quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, tìm kiếm thông tin doanh nghiệp và kiểm tra mức độ đánh giá uy tín của doanh nghiệp thông qua đánh giá của người dùng.

        3 Cá Nhân: Giúp cá nhân có trao đổi và mua bán hàng hóa qua lại

        4 Việc Làm: Hiển thị các thông tin việc làm từ các doanh nghiệp và các nội dung ứng tuyển của các ứng viên.

Với mục tiêu mang lại nhiều lợi ích và đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính để vận hành và tiếp tục phát triển. Nếu Quý Vị có nhã ý hãy liên hệ với chúng tôi để cùng đồng hành hoặc đầu tư vào chúng tôi và giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.

      Cổng Thông tin chung rất mong cùng đồng hành vì sự phát triển của quê hương đất nước Việt Nam!