3401120363
Công ty TNHH TM DV Tổng Hợp Nhất Vinh


Ý nghĩa và sự ra đời của công ty Nhất Vinh. Cũng như bao nhiêu thế hệ trẽ khác sau thời gian ăn học cũng muốn về lại quê hương của mình để làm một các gì đó giúp ích và dụng xây quê hương. Với tinh thần và nhiệt huyết ấy Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Tổng Hợp Nhất Vinh ra đời vào ngày 12/01/2016 và được đưa vào hoặc động vào tháng 01/07/2019. 

Ý nghĩa của từ Nhất Vinh. Chứ Nhất được lấy theo vị trí yếu tố đầu tiên và cốt loải trong kinh doanh lấy uy tín làm đầu thây vì lợi nhuận. Nhất Vinh ý nghĩa đem là giã trị phồn vinh dựa trên các yếu tố căn bảng làm gốc. 

Ý Nghĩa logo công ty nhất vình: có bà màu chính đen trắng và đỏ. Màu đen tượng trưng có đất ( những giá trị vững chắc cần phải thực hiện ) mùa trắng tượng trưng cho không gian, sự minh bạch. Màu đỏ thể hiện ngọn lữa tinh thân đêm đến nhiều giá trị sáng tạo. Về hình dán khi nhìn vào ta thấy cánh chim đang vục bay lên bầu trời phá vở mọi giới hạn, mọi khoản cách và được hỗ trợ bởi bước đà làm bệ phóng để làm những điều đó và kèm theo là bốn góc tượng trưng cho 4 giá trị và đó cũng là sứ mệnh của công Ty Nhất Vinh. Đó là " Kế thừa " -> " Sáng Tạo"-> " Phát Triển " ->"Bền Vững"